Distrugerea datelor şi documentelor

  • Data Destruction Main Banner

    simply. done.

Protejarea a ceea ce este important

Fiecare companie lucrează cu date sensibile; distrugerea lor în siguranță și în mod legal este la fel de importantă ca și manipularea lor confidenţială. Includem aici atât documentele pe suport de hârtie cât și suporturile electronice de date.

Protecţia datelor, securitatea proceselor, respectarea perioadelor legale de păstrare; toate aceste acțiuni vă fac să consumați resurse care pot fi mai bine utilizate în alte scopuri. Ne-am bucura să vă putem oferi expertiza de care dispunem, cum ar fi cea referitoare la corecta implementare a cerinţelor Regulamentului European General privind Protecția Datelor (GDPR).

Este de datoria noastră să ne asigurăm că nimeni nu are nici cea mai mică posibilitate de a ajunge la datele Dumneavoastră în mod neautorizat. Ne luăm această răspundere foarte în serios! Aplicăm standarde de siguranţă foarte înalte în cadrul fiecărei etape a procesului de distrugere. Suportul datelor este distrus în conformitate cu Legile privind Protecţia Datelor şi DIN 66399,  în cel mult 24 de ore după ce ne sunt predate şi vă confirmăm acest lucru prin intermediul unui certificat.

De asemenea, întreaga operațiune este verificată in mod regulat de inspectori de calitate externi şi certificată în conformitate cu ISO 9001:2015.

Dacă o permit condiţiile tehnice, toate materialele sunt reciclate ca materiale industriale secundare.

Contactați acum!

Avantaje pentru dvs.

  • Lanț de securitate închis, din momentul preluării și până la distrugerea certificată în conformitate cu Legile privind Protecţia Datelor şi DIN 66399
  • Consiliere cu privire la protecția datelor de către personal înalt calificat şi experimentat.
  • Sistem propriu de securitate REISSWOLF.
  • Containerele securizate REISSWOLF e.l.sy. speciale  cu autorizare individuală de închidere şi înregistrare a evenimentelor pentru siguranţă maximă sunt disponibile în diverse mărimi, cu ridicare periodică, avantajoasă pentru clienți, şi golire suplimentară, la cerere, dacă este nevoie.
  • Serviciile noastre sunt prestate exclusiv de angajaţii REISSWOLF, care se obligă să respecte confidenţialitatea datelor.